Per Mikaelsson – Hamngatan – Board Print

Bläddra bland Per Mikaelsson konstverk (11/20)
Per Mikaelsson

Fotograf Per Mikaelsson tycker att bilder är det bästa sättet att kommunicera. Idag används bilder som den enskilt största mediala…


4.400 kr

Per Mikaelsson – Hamngatan – Print föreställer den av bussar och spårvagnar trafikerade remsan av vår huvudstad sett från en fågels perspektiv.

Per Mikaelsson har utvecklat en egen unik nisch bland stockholmsfotograferna: fotografi på board. Detta grepp skapar sålunda en särskild lyster och en lyxig känsla. Förutom de populära stockholmsmotiven har Per Mikaelsson även en serie New York-fotografier.

GalleriStockholm.se kan du köpa konst online och här finns Hamngatan och dessutom många fler härliga motiv.

Konstverket

Per Mikaelsson – Hamngatan – Print

Print på board i limiterad upplaga om 296 exemplar
Numrerade och signerade av fotografen

Mått: Höjd 64 cm Bredd 52 cm

Fri frakt

Ett bra konstverk förtjänar en seriös inramning
40 års erfarenhet av inramning

Om konstnären Per Mikaelsson

Stockholmsfotograf

Per Mikaelsson är fotograf, aktiv inom reklamfoto såväl som konstfoto. Genom hans serie Stockholmsfotografier ämnar han upprätta vad han faktiskt anser vara en ganska trist porträtterad huvudstad – i alla fall fotografiskt.

Om att kommunicera med bilder

Fotograf Per Mikaelsson tycker att bilder är det bästa sättet att kommunicera och, enligt Mikaelsson används idag bilder som den enskilt största mediala bäraren av budskap. I tidningarna blir rubrikerna mindre och bilderna större. Kvaliteten på sportsidorna har förbättrats markant sedan den digitala revolutionen. Webben svämmar över av bilder och mobilkameran är allas egendom på gott och ont. Mest på gott, anser Per Mikaelsson.

Alternativ syn på vår huvudstad

Slutligen kan detta sägas vara något av ett fotografiskt snilledrag då Stockholms siluett i de allra flesta tappningar, fotografiskt såväl som målade, tenderar att vara ljusa och, om man så vill, glättiga skildringar. Men med Mikaelsson inverterade skyar får vi alla uppleva och ta del av en alternativ syn på vår huvudstad.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se

Köpa konst – Per Mikaelsson – Hamngatan – Print

På Galleristockholm kan du köpa konst online och här finns Per Mikaelsson – Hamngatan – Print samt många andra vackra fotokonstverk av stadsvyer. Konstverket finns för visning på Sankt Eriksgatan 117. Boka visning!

Per Mikaelsson på Pinterest