Niclas G Thalberg

Niclas är i grunden självlärd men har skapandet i blodet då han är fjärde ledet som konstnär.
Se vår avdelning: Oljemålningar och tavlor i Stockholm.
Läs mer

Niclas G Thalberg – De dimhöjda bergen 29.000 kr

Niclas G Thalberg – Bahamas 45.000 kr

Niclas G Thalberg – En annorlunda värld 34.000 kr

Niclas G Thalberg – Djingis khan 44.000 kr

Niclas G Thalberg – Little India 38.000 kr

Niclas G Thalberg – Rock’n’roll 30.500 kr

Niclas G Thalberg – La Dolce Vita 14.800 kr

Niclas G Thalberg – Triorism 14.800 kr

Niclas G Thalberg – När själen vandrar vidare 14.800 kr

Mer om Niclas G Thalberg

Niclas G Thalberg är fjärde generations konstnär på fädernet. Farfars far arbetade med storskaligt oljemåleri, farfar främst i smide och Niclas far i trä, tusch, olja och skulptur. Att Niclas själv skulle fortsätta på detta arv var därför på ett sätt naturligt. Inpräntat i hans Y-kromosomer kan man tänka sig. Och tidigt kikade han på sin far och härmade. Niclas Thalberg gick för konstnären Maud Zanderholm 93-97 och har även gått Lunnevads Konst och teater i ett halvår.

Måleriet blev räddningen

Trots en svår uppväxt med en alkoholiserad far valde Niclas att vårda fadern till hans död 2019. I bjärt kontrast finns tack och lov en ljusning. Enklast hade varit att följa i det destruktiva och även bära vidare på det arvet. Men någon inneboende kraft ledde honom på en bättre bana fast han stolt bar vidare på konstarvet. “Man har ett eget val, och där har jag valt att gå en annan väg. Min räddning har i hög grad varit måleriet.”

Ljusare och mer färgfylld

Men allt i livet har som bekant olika faser, och när Thalberg sedermera träffar sin blivande fru blev konsten inte bara ljusare utan även mer färgfylld. Från att tidigare jobbet med som mest uppåt tre färger kan han idag använda sig av uppåt trettio-fyrtio färger i ett och samma verk.

Triorismen

Mest värt att lära känna hos Niclas G Thalbergs spektakulära, om än mörka, levnadsbana är hans egenskapade ism. I sin konst har han varit experimentell ut i fingerspetsarna och testat på de flesta medier – trä gips olja akvarell och sten, men en stor upptäckt skedde i mötet med en person som uppfunnit en egen färg. Med denna färg, som är en blandning av olja och akryl, spann Thalberg vidare och uppfann alltså i sin tur en egen konstform som han valt att kalla triorism. Färgen är i sig inget speciell, den är till sin karaktär nästan tunn som akvarell, torkar på 24 timmar och är dessutom luktfri och helt miljövänlig.

Patent

Patent på namnet skall tas inom kort, bedyrar Thalberg. Namnet kommer sig dels av att verken har svävande effekter och 3D-djup, men även av att de färdiga konstverken har tre dimensioner som de kan betraktas ur: konstnärens egen, den utomstående betraktarens samt de båda tidigare nämndas gemensamma perspektiv. Det är alltså en ism som i hög grad bygger på betraktandets fenomenologi.

Egenskapat batteri av redskap

För att ytterligare försöka för läsaren förklara triorismens karaktär bör nämnas att förutom färgens uppenbarligen unika egenskaper är även processen mycket säregen: Thalberg målar med ett egenskapat batteri av redskap. Förutom penslar ingår även händer och särskilt skapade gummiredskap, varav alla kasseras efter bruk för att inte några upprepningar ska ske i senare verk (dock kasseras inte händerna får man anta). Ett återkommande signum är en slags snurreffekt som betraktare säkert kan känna igen.

Inledningsvis döpte han ogärna sina trioristiska verk, men efter påtryckningar från diverse folk har han kommit att göra det, men då med titlar som endast nuddar vid känslan – alltså lämnas tolkningsmöjligheterna så öppna som möjligt.

I övrigt är det naturligtvis svårt att överleva på konsten, Niclas har vid sidan av konsten arbetat inom restaurangvärlden. Som sagt har mötet med kärleken påverkat konsten, och även de många resor de företagit tillsammans. Allt möjligt tänkbart kan komma att inkorporeras i konsten såsom kryddor (saffran har en särskild effekt: utblandad i färg ”klättrar” den i ungefär två dygn för att sedan plötsligt sätta sig) och sand (i somliga målningar finns vulkanisk sand från Vesuvius och Etna – dessutom världens äldsta sand från Dubai som Thalberg smugglat med sig hem till Sverige).

Världsutställningen i Kina

Möjligtvis kan det stora genombrottet hägra och det ekonomiska tragglandet som är nästan synonymt med ett liv som konstnär kan med det upphöra då Thalberg som ensam svensk fått representera på en internationell utställning i Beijing.

Konsten och kärleken

Sedan 2017 har Thalberg valt att satsa allt på konsten, efter att under många år arbetat parallellt i restaurangbranschen för att försörja sig. Det verkar varit rätt beslut: inte endast har Kina erövrats utan härnäst står en inbjudan till Mark Rothko Museum i Riga. Och vad gäller framtiden i övrigt så har Thalberg endast planer av episkt snitt:
”Jag har ett enda mål: när jag är gammal… inte död, då ska jag finnas med i historieböckerna. Jag ska verkligen slå igenom ordentligt. Utan konsten kanske jag inte skulle levt idag. Konsten och kärleken är det viktigaste i mitt liv.”

 

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se