Stig Åke Lund

Hans motiv går att härleda till blad och naturens uttrycksfulla formationer.
Läs mer

Stig Åke Lunds konstverk

STIG ÅKE LUND RÖTT MONTAGE 9.500 kr

STIG ÅKE LUND SKULPTUR MONTAGE ROSA 9.500 kr

STIG ÅKE LUND SKULPTUR SILVER MONTAGE 9.500 kr

STIG ÅKE LUND SKULPTUR SILVER/GRÅ 9.500 kr

STIG ÅKE LUND SKULPTUR SILVER/SVART 9.500 kr

Mer om Stig Åke Lund

Stig-Åke Lund är en mångsidig konstnär som visar att teknik och material bara är arbetsinstrument om man rätt utnyttjar dess förutsättningar. Med naturen som inspirationskälla hittar han nya vägar och med sin säkra formkänsla presentera nya tolkningar i t.ex. silver, kopplar, trä, grafik och blandtekniker.

Med närmare fyrtio separatutställningaroch minst ett tjugotal samlingsutställningar bakom sig har han blivit väl representerad i många välmeriterade sammanhang särskilt i Sverige, Frankrike och USA som tex. Statens Konstråd, Nationalmuseum i Stockholm, Metropolitan Museum of Art i New York, Boston Fine Arts museum, Galerie ADES Paris, La Nouvelle Gravure, Paris.

De rena, ibland starkt förenklade organiska formerna är inte svåra att härleda till blad och naturens uttrycksfulla formationer. En form hämtad från naturen kan i ateljéns miljö och rika valmöjligheter leda till sammansatta nya former och färger i ett närmast gränslöst skapande. Hans verk blir tecken som tycks utvecklade med en lätthet som bara kommer av kunskap och lång erfarenhet.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se