Erland Cullberg

Han går under epitetet –övermålaren- eftersom hans kreativa process gick ut på att måla motiv ovanpå varandra på samma duk.
Läs mer

Erland Cullberg – Ovan under 4.300 kr

Erland Cullberg – Påverkan 3.300 kr

Erland Cullberg – Fåglar i paradiset 4.300 kr

Mer om Erland Cullberg

Övermålaren

Erland Cullberg med smeknamnet ”övermålaren” är en konstnär av den avundsvärda sistnämnda kategorin och han gör det dessutom på en och samma duk.  Även om man vet om det höga priset för att utvecklas, krävs det starka krafter för att osentimentalt och regelmässigt offra sina lägen och fortsätta arbetet.

Människan

Erland Cullberg föddes 1931, var under sitt leverne bosatt i Sollentuna och gick bort vid 81 års ålder, 2012. Detta original till människa uppfyllde sannerligen den arketypiska bilden av ett konstnärsgeni. Han går under epitetet –övermålaren- eftersom hans kreativa process gick ut på att måla motiv ovanpå varandra på samma duk. Detta var inte endast ett otvunget grepp: det kom sig ofta av att hans oerhörda produktivitet (inte sällan kunde han måla femton dukar innan lunchtid) tvang konsthandlare att sålla ut de som uppnådde eftersträvad kvalité – därefter skickades de undermåliga dukarna tillbaks till Cullberg, som i sin tur målade över dessa. Denna process är långt ifrån föreställningen om geniet som skapar ett mästerverk efter flera års minutiösa ansträngningar, istället rör det sig om hur kvalité mynnats ur en oerhörd ursinnig kvantitativ produktion. I detta avseende är ju också Cullberg i samklang med bilden av det konstnärliga geniet som galen bohem. ”Övermålaren” hade också sin härliga tendens att, så fort han figurerar på fotografier i pressen, vara täckt av färg –kläder, händer och ansikte. Hans ateljé var även den en krigszon av oljefärgsstänk och hav av påbörjade dukar. Hans metod förefaller minst sagt ha varit av en ursinnig art. Allt detta har spelat publiken i händerna – de som sökt efter dessa typer av konstnärsoriginal, men målningarna står verkligen på egna ben. Detta har även Moderna Museet gjort redan 1986: frigjort målningarna från hans persona. Sålunda har man på svart och vitt en excentrisk bohems målningar fria från tvivel om dess (målningarnas) egenvärde.

Debut och genombrott

Debuten skedde för Cullberg år 1961, utbildades gjorde han dessförinnan på Konstakademien i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg (1955-1957). På 80-talet skedde genombrottet för den bredare massan – just 1986 utnämndes han till årets konstnär i samband med ovan nämnd utställning på Moderna Museet. Redan i ung ålder utvecklade han Schizofreni, något han själv benämnde som ”en spritt språngande psykisk förkylning”. Genremässigt kan man klassificera Cullbergs måleri som expressionism med influenser av Göteborgskoloristerna. Cullberg själv talade däremot sällan om våra stora svenska expressionister, den stora källan till inspiration var snarare spanjoren El Greco.

Stil

Hans konst beskrivs av en sentida bekant som känslobetonat, explosivt och spontant. Lustig kuriosa värd att nämna: epitetet ”Sveriges Rembrandt” har tilldelats Cullberg. Han hade ett maniskt lynne som förmodligen låg bakom att han hade svårt att sluta måla på var målning. Många oegentligheter skedde under hans karriär till följd av hans sårbara sinnestillstånd – konsthandlare kunde bland annat beskära målningar efter egen smak. Ett konstnärskap fyllt av känslor långt fler än glädje och sorg allena, han fortsatte skapandet ända inpå sin sjukhusbädd: sannerligen var måleriet en tvungen livsuppehållande åtgärd, mer än en hobby, för Cullberg. De sista litografierna som producerades var enfärgade och skiljer sig avsevärt från hans konst i övrigt. I dessa framgår hur pass skicklig tecknare han var, något som inte syns i hans måleri. Det är också dessa litografier som vi tillhandahåller på Galleri Stockholm.

Några av hans verk

Erland Cullbergs litografi ”Fåglar i paradiset” förefaller vara en hommage till japanska och kinesiska träsnitt – en tillbakagång till 1800-talets europeiska konstnärers vurm för detsamma (japonism). Det poetiska anslaget är påtagligt med det anspråkslösa motivet av antydda svalor i rörelse. Motivet hade lika väl kunnat vara utfört av en zen-buddhist som inspirerats under meditation. I litografin ”Ovan Under” är motivet mer Cullbergskt: två gestalter samsas om utrymme, mannen tar näsvist plats ovan flickans huvud. Flickan i sin tur verkar fälla en tår. Huruvida det är en flicka nedantill är visserligen bara denna betraktares antagande – gestalterna är endast summariskt antydda, och därför lämnas tolkningen i hög grad i betraktarens knä. I ”Påverkan”utspelar sig något av en psykologisk karaktär. Exakt vad är svårt att säga, är den beklämda förgrundsfigurens inre tankevärld just stadd i tumult på grund av något den bakre figuren gjort eller sagt? Åter igen: det är upp till er, tolkningarna kan göras i flertalet!

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se

 

Utbildning

Konstakademien 1955 – 57
Valands konstskola 1956

Urval av utställningar

Debututställning “Hos Petra” Stockholm 1961.
Separatutställningar i Sverige och utomlands:
Thielska Galleriet 1980
Centre Culturel Suedois Paris 1982
Åbo Konstmuséum” 1984
Scanart Berlin 1984
Moderna Muséet, Malmö Konsthall, Göteborgs Konsthall
och Aarhus Konstmuséum 1986
Konstakademien 1994
Tomarps Kungsgård 1999
Uppsala Domkyrka 2001
Konstakademien i stockholm 2008.

Representerad (urval)

Inköpt av de flesta konstmuséerna i landet såsom Moderna Muséet, Nationalmuséum och muséerna i Göteborg, Norrköping, Borås och Västerås.
Dessutom Åbo Konstmuséum, Statens Muséum for kunst, Köpenhamn, Aarhus Konstmuséum, Muséum fur Kunst- und Kulturgeschichte der Hansesteadt Lubeck.

Litteratur (urval)

Utställningskatalog, Moderna Muséet Stockholm 1986.
Erland Cullberg, Målningar 1986 – 94 och Teckningar.
Rasters förlag, Stockholm 1994.
Egenart, om målaren Erland Cullberg m fl.
Dencker-Ullberg, Silander&Fromholtz Förlag AB, 2001.

Film (urval)

Övermålaren, en film om Erland Cullberg,
Anders Widoff 1980.