Christopher Scott

Han eftersträvar en obekymrad lekfullhet i sitt kreativa värv.
Läs mer

Christopher Scott – Lippo Centre 5.600 kr

Christopher Scott – Skogsglänta 12.500 kr

Christopher Scott – Mikaelskyrkan och polishuset 12.500 kr

Christopher Scott – Villalivets lockelser 15.000 kr

Christopher Scott – Fåtöljförsjunkelsernas fröjder 7.800 kr

Christopher Scott – Deadline 15.000 kr

Christopher Scott – Le Chambre sans Wi-Fi 9.500 kr

Christopher Scott – Baldrick 8.000 kr

Christopher Scott – Archibald 9.500 kr

Mer om Christopher Scott

Kitsch, mystik & erotik

Christopher Scott är född 1985 i Bromma, Stockholm. Av en tillfällighet började han måla i akryl 2010 och har sedan dess skapat sig ett gryende signum: en bildvärld präglad av färgprakt, mytiska inslag och understundom även humor. Scotts konst kan enligt honom själv kategoriseras som fantastik, en genre som kännetecknas genom avbildandet av surrealism och mystik. Därtill är konsten alltid figurativ och allt som oftast färgprunkande.

Inspiration

Talang och teknik har aldrig orsakat huvudbry hos denne unge aspirerande konstnär, tanken har sedan tidigt varit att sådant kommer som en naturlig biprodukt om man besitter en kärna av kreativ skaparglöd i sitt inre. Inspirationen kommer i regel oundvikligt och outtröttligt, idéerna sinar aldrig – detta menar Scott är hans största styrka och tillgång. Hemligheten bakom hans kreativa skaparkraft kommer ur en mytisk jordmån: det är ur visioner som kommer i de ögonblick man förlorat sig i en kvinnas vindlingar, eller vid kontemplation av mänsklighetens förflutna.

The Celestial Behind

Man kan tydligt se i Scotts konst en hommage till kvinnan och kvinnokroppen som urkällan av kreativitet i målningen The Celestial Behind. Och värt att nämna är att akrylen besitter fler hyllningar till kvinnokroppen än vad som först är för betraktaren uppenbart: vid sidan av den centrala kvinnokroppen i himlen och den liggande landskapsgestalten kan även konstnären avslöja att själva inramningen – de två stora kullarna (eller bergen om man så vill) var till första början tänkta som två bresande ben sedda från navelperspektiv. Om man sedan vill se alla dessa kvinnofigurer och symboler som sexistiska objektifieringar så har man missförstått Scotts intentioner: de är nietzscheanska hyllningar till kvinnan som kreativ urmoder – skapelseplats och bärare för allt liv. För att lätta upp på det högtravande mytiska i målningen har Scott placerat sitt alter ego ”Rävkungen” som den sökande förgrundsgestalten.

Spotting Elasmotheria II

I ”Spotting Elasmotheria II” finner man en anakronistisk lucka in i ett hypotetiskt förflutet där konstnären själv avbildas i upptäcktsögonblicket av två urtidsnoshörningar. Den vetenskapliga benämningen på dessa fredliga, ullhåriga noshörningar är Elasmotherium (plural: Elasmotheria), dessa levde jämsides med oss människor för över tiotusen år sedan och anses av många vara den muntligt traderade urtypen till våra dagars föreställningar om enhörningar. I Scotts akryl får de dock ett mer hårlöst utseende och på så vis ett mer suggestivt, Hieronymus Boschskt utseende.

Azazello

I akrylen ”Azazello” svävar en liten kåkstad ovan jorden, lösryckt från myllan. Berggrunden som kåkstaden står på övergår nedtill i en människokäke. Titeln syftar på en utav karaktärerna i Mikhail Bhulgakovs Mästaren och Margharita, och studerar man målningen närmre kan man skymta honom lurandes bakom kröken på en av kåkarna. En mystisk turkos rök syns i fjärran emanera från jorden – ett enkelt grepp som ändå tydligt poängterar det magiska anslaget i målningen.

Fantastik – avbildandet av surrealism och mystik

Scotts konst kan enligt honom själv kategoriseras som fantastik, en genre som kännetecknas genom avbildandet av surrealism och mystik. Därtill är konsten alltid figurativ och allt som oftast färgprunkande. Att färgerna alltid är klara och många är från Scotts sida en medveten strategi för att främja sig från vad han anser vara många moderna konstnärers ängsliga tendens att vara smakfulla och sparsamma med paletten. Enligt Scott grundar sig denna tendens i en ängslighet gentemot allt som kan uppfattas som kitsch. Vidare beskriver han sin konst som antidepressiv. Konst har ofta den uppgiften på betraktaren att verka svår och djupsint, detta anser han vara beklagansvärt och alltför vanligt förekommande. Hellre bör man då eftersträva en obekymrad lekfullhet i sitt kreativa värv; det som gjorde en lycklig som barn har större potens och genomslagskraft än att rota runt i det upptrampade träsket av samhällskritisk konst och svårtydd symboltung elitism. Alltså är det barnsliga sinnet för Scott en central faktor i den kreativa processen – från första frö till färdigt verk. En freudiansk syn på sexualitet är även centralt i Scotts måleri, han sällar sig till denna idag smått bespottade skola av att sexualdriften är oupplösligt sammanbunden med övriga drivkrafter i livet.

Inspiration

Samtida konstnärer som inspirerar Christopher Scott är Ernst Fuchs och dennes fantastic realism, Frank Frazettas kitschigt/erotiska fantasymålningar och Zdzisław Beksińskis mardrömsvisioner. Historiskt betraktat har Hieronymus Bosch inspirerat sedan barnsben då Scott förundrat brukade bläddra i sin fars böcker om densamma. Denna typ av konst har ingjutit en övertygelse hos Scott att konst framförallt är intressant utifrån om motivet är intressant och originellt. I de fall där det tekniska är virtuost kan ett landskap allena vara berättigat, men i de fall där skaparen av ett verk har en livlig fantasi och en någorlunda förmåga att förmedla det till duken så kan det bli likvärdigt intressant.

Förhoppningen för Christopher Scott och dennes gryende konstnärskap är att fortsätta utvecklas tekniskt, för vad gäller det motiviska saknas inget hos denna unga man. Att ta del av hans bildvärld är att ta del av ett själsliv som förefaller prunkande likt en lummig trädgård.

Copyright © Galleristockholm.se