Siri Carlén

Siri Carlén, född 1986, konsten hon skapar speglar hennes minne och kroppsliga upplevelser. Hennes verk bearbetar viktiga ögonblick genom muskelminne. Konsten föds ur en period av transformation, den beskriver en resa mot frihet.

Läs mer

Siri Carléns konstverk

Siri Carlén – Mina Pojkar – Litografi 2.300 kr

Siri Carlén – När Solen Vaknar – Litografi 2.500 kr

Mer om Siri Carlén

Född 1986, verksam i Stockholm.

Siri Carléns Konst

Mitt arbete är en återspegling av mitt minne. Ett verktyg för att spara, sortera och förtydliga. Jag behöver bilder för att minnas och har alltid gjort bilder för att bearbeta och förstå. Viktiga vägskäl, ögonblick och upplevelser processade genom kroppen. Mina tankar är ostadiga men muskelminnet pålitligt.
I mitt huvud strömmar flera kanaler parallellt, dånar fram, flätas samman och trasslar. Bruset är konstant och gör det svårt att reda ut och förstå.
När jag gör tänker jag inte. Men närvaro och skärpa kan uppstå i delar av medvetandet som inte sitter i hjärnan. Navigerar genom gåshud och rysning. Jag känner ögonblick och intryck genom hud, muskler och ben. Jag sparar stunder och upplevelser i kroppen.

Projektet är sprunget ur ett tillstånd av förvandling. Lika delar vackert, smärtsamt och skrämmande. En transformering från insidan till utsida. Jag bearbetar en lång period av att vara fast, och den efterlängtade friheten som följer. Friheten som kändes bättre som längtan. Inte som tomhet.”
-Siri Carlén