Richard Ryan

Det drömska och det surrealistiska lyckas han gestalta med mycket små medel.
Läs mer

Richard Ryan – Hommage á Basquiat II 8.000 kr

Richard Ryan – Parliament 2.900 kr

Richard Ryan – Savile Row 2.900 kr

Richard Ryan – London Street 2.900 kr

Richard Ryan – London Victoria Station 2.900 kr

Richard Ryan – Guns And Happiness 2.900 kr

Richard Ryan – Modern Rome 2.900 kr

Richard Ryan – Woman With Boots 2.900 kr

Richard Ryan – Woman With Leopards 2.900 kr

Mer om Richard Ryan

Richard Ryan de Cuevas, är en svensk konstnär och fotograf född 1974 i Santiago, Chile. Intresset för olika konstnärliga uttryck var något som Richard Ryan upptäckte vid tidig ålder. Att söka sig till måleri och teckning som huvudämnen i gymnasiet blev därmed en naturlig följd av detta. Som elev på Södra Latin i Stockholm och i mötet med andra lovande förmågor spirade drömmen om en framtid som målande konstnär och illustratör. Av en ren tillfällighet väcktes under samma period en annan passion till liv. Tipsad av en klasskamrat smet Richard Ryan in på en fotoklass och fastnade mer eller mindre omedelbart för magin i att fotografera och framkalla egna fotografier.

En fotograf att räkna med

Ivrig att snabbt utvecklas och därmed kunna skapa fotografier i nivå med klasskamraternas lade Richard Ryan sina andra konstnärliga ambitioner helt åt sidan och satsade allt på att bli en fotograf att räkna med. Vänner fick agera modeller och suggestiva Stockholmsmiljöer bildade scen och kuliss då Richard Ryan experimenterade sig fram.

Från dryga tjugoårs ålder satsade han sedan all tid och alla resurser på att lära sig behärska olika fotografiska uttryck. Han gjorde ingående studier och gestaltningar av stadsmiljöer. Såg till att göra porträttfotograferingar för författare och konstnärer samt utvecklade modebetonade bildserier med unga modeller.

Stil

Dessa års studier är också långt senare några av de mer signifikanta fotografiska uttryck som under åren mejslat fram det som idag känns igen som Richard Ryans signum som fotograf. Det är tydligt att hans fotografier gärna söker sig till det evigt sköna och att de bär fram en längtan att både återfinna, återskapa och omgestalta en ikonisk bildvärld som känns igen från film och klassiskt måleri. Komposition, perspektiv, ljus och kontrast drar sig åt det säregna som får bilden att vibrera av en onåbar extra dimension. Betraktaren av Richard Ryans bilder slås både av det drömska och det surrealistiska som han lyckas gestalta med mycket små medel.

De som porträtteras av Richard Ryan befinner sig förvisso i en igenkännbar verklighet men i de små detaljerna uppenbarar sig både det absurda och det drömska.

Ett lyckat experiment

Tio år efter att Richard Ryan helt gick in för att bli framgångsrik fotograf ledde ett spontant möte med en gallerist på Östermalm fram till att han åter gavs en möjlighet att pröva sina färdigheter som konstnär. Våren 2005 färdigställdes en första grafisk portfolio som utvecklats som ett experiment i samarbete med en välkänd konsthandlare i Stockholm. Den första grafiska serien som trycktes bestod av tre variationer av Andy Warhols välkända Marilyn tema.

The Manhattan Art Portfolio

Dessa grafiska blad blev snabbt populära och Richard Ryan insåg direkt hur det nyfunna uttrycket skulle kunna utvecklats till något som sträckte sig längre än till hyllningar och variationer av popkonstens ikonografi. Våren 2007 trycktes efter nära ett års förberedelser den mycket grafiskt avancerade och påkostade serien The Manhattan Art Portfolio i egen regi. Serien består av tolv olika motiv som helt baseras på fotografier som Richard Ryan tog under en resa till New York 2005. Dessa färgstarka, kontrastrika och klassiska kompositioner bär tydlig prägel av sockriga affischer från tidigt nittonhundratal såväl som popkonst och måleri av den realistiska skolan. Konstnären Edward Hopper var en av seriens största inspirationskällor. The Manhattan Art Portfolio mottogs väl av den publik som två år tidigare bekantats med Richard Ryans popkonst grafik.

London by Ryan

Den blev så småningom också den brytpunkt som gav Richard Ryan möjligheter att utveckla nya grafiska serier med en ännu tydligare förening mellan grafik och fotografi. Ser man till hur Richard Ryan i lager på lager byggt sin fotografiska bildvärld i mötet mellan realism, surrealism och mode så är det rimligt att detta kunde leda fram till den ur grafisk synpunkt mycket annorlunda och vågade portfolion London by Ryan som kom 2010. I den grafiska portfolion  London by Ryans fyra motiv finner betraktaren en perfekt förening av ikonisk gestaltning av de evigt sköna modellerna, de absurda detaljerna i mönster och i miljö samt fotografens öga för att med hjälp av en urban storstadsmiljö ögna fram drastiska kompositioner och perspektiv. London by Ryan blev enormt populär i Skandinavien och England. Den har också funnit köpare i USA och Ryssland.

På den oväntade succén med London by Ryan följde de grafiska portföljerna – Manhattan in fashion 2011 och Mi Sono Perso a´Roma 2013. De är gjorda i samma format med ett liknande manér. Mi Sono Perso a Roma kan översättas med “Jag är förlorad i Rom” Det är den mest avancerade och mest detaljerade av de sk “Fashion portföljerna” Det syns tydligt när man studerar de tecknade detaljerna i modellerna samt detaljer i bakgrunderna. Det var också den portfölj som tog längst tid att skapa. De fotografier som Richard Ryan tagit själv har oftast utgjort basen i utformandet av varje enskilt motiv men i många fall fick motiven finna sin form med hjälp av en mängd olika bildkällor som tillsammans bidragit till en komposition som efteråt känns både självklar och naturlig.

Det är i skrivande stund 25 år sedan Richard Ryan blev publicerad som fotograf för första gången. Framgångarna med de grafiska serierna har de senaste åren öppnat för att han som konstnär idag inte längre behöver göra ett absolut val mellan fotografi och klassisk konst.

Manhattan Revised By Ryan

Den unge gymnasiestudenten som valde bort måleri och illustration till förmån för fotografi tog det bästa från båda världar och fann ett sätt att förena dem. De senaste årens utveckling ledde också fram till att fotograferandet som i stort sett finansierades av uppdrag numera också kan utgå från helt konstnärliga ideer. Richard Ryans senaste projekt är det fotografiska projektet — Manhattan Revised By Ryan. Med en modell samt dryga hundra kilo kläder och rekvisita reste Richard Ryan tillbaka till Manhattan New York i oktober 2016. Den nya fotoserien vrider sig runt samma nav av skönhet, ikoner och förhöjd verklighet som tidigare serier.

I övrigt kan nämnas att Richard Ryan är en av de mest frekvent sålda konstnärerna på skandinaviska auktionshus och har nått sina absoluta toppnoteringar på kvalitetsauktioner i London. Ryans fashionprints säljs vid de årliga printkvalitetsauktionerna på Bonhams.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se