Filtrera på pris

Per Mikaelsson

Per Mikaelsson

Fotograf Per Mikaelsson tycker att bilder är det bästa sättet att kommunicera. Idag används bilder som den enskilt största mediala bäraren av budskap.
Läs mer

PER MIKAELSSON – NK HAMNGATAN 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – NK HAMNGATAN 70 X 50 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – NK HAMNGATAN 100 X 70 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – NK HAMNGATAN 180 X 150 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – SERGELS TORG 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – SERGELS TORG 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – SERGELS TORG 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – SERGELS TORG 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – DJURGÅRDSKANALEN 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – DJURGÅRDSKANALEN 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – DJURGÅRDSKANALEN 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – DJURGÅRDSKANALEN 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – STRANDVÄGEN KMK 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – STRANDVÄGEN KMK 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – STRANDVÄGEN KMK 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – STRANDVÄGEN KMK 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – BACK STREET NEW YORK – NEW YORK 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – BACK STREET NEW YORK – NEW YORK 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – BACK STREET NEW YORK – NEW YORK 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – BACK STREET NEW YORK – NEW YORK 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – BROOKLYN BRIDGE – NEW YORK 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – BROOKLYN BRIDGE – NEW YORK 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – BROOKLYN BRIDGE – NEW YORK 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – BROOKLYN BRIDGE – NEW YORK 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – GRAND CENTRAL MARKET – NEW YORK 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – GRAND CENTRAL MARKET – NEW YORK 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – GRAND CENTRAL MARKET – NEW YORK 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – GRAND CENTRAL MARKET – NEW YORK 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – TIME SQUARE CAB – NEW YORK 52 X 64 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – TIME SQUARE CAB – NEW YORK 50 X 70 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – TIME SQUARE CAB – NEW YORK 70 X 100 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – TIME SQUARE CAB – NEW YORK 150 X 180 CM 37.500 kr

PER MIKAELSSON – TRUMP TOWER – NEW YORK 64 X 52 CM 4.400 kr

PER MIKAELSSON – TRUMP TOWER – NEW YORK 70 X 50 CM 9.500 kr

PER MIKAELSSON – TRUMP TOWER – NEW YORK 100 X 70 CM 16.000 kr

PER MIKAELSSON – TRUMP TOWER – NEW YORK 180 X 150 CM 37.500 kr

Mer om Per Mikaelsson

Per Mikaelsson är fotograf, aktiv inom reklamfoto såväl som konstfoto. Genom hans serie Stockholmsfotografier ämnar han upprätta vad han anser vara en ganska trist porträtterad huvudstad – i alla fall fotografiskt.

Fotograf Per Mikaelsson tycker att bilder är det bästa sättet att kommunicera, han fortsätter, idag används bilder som den enskilt största mediala bäraren av budskap. I tidningarna blir rubrikerna mindre och bilderna större. Kvaliteten på sportsidorna har förbättrats markant sedan den digitala revolutionen. Webben svämmar över av bilder och mobilkameran är allas egendom på gott och ont. Mest på gott, anser Per Mikaelsson.

Han redigerar fotona på så vis att ljuset får en egendomlig karaktär, exempelvis får fotot av Djurgårdskanalen en central accentuering. Ovan och nedtill har färger och ljus dämpats. Effekten skänker fotot ett mått av spänning och dynamik som annars inte skulle inträffat. NK, Hamngatan är avbildad dagtid, men med ett färginverterande upptill. Detta medför effekten av att fotot är taget nattetid så skyn gränsar till svart. Dock förstår man som betraktare att det är fråga om en fotografisk effekt, detta eftersom byggnaderna som reser sig längs Hamngatan även de inverterats och därmed skapar en air av surrealism i ett annars vardagsrealistiskt fotografi. Fotot av Sergels Torg har genomgått samma behandling: inverteringen upphör vid kaskaderna intill det kända monumentet. Här skapar Mikaelsson återigen en effekt, kontrasten mellan det inverterade mörkret och det löddrande vita fontänvattnet, samt cykelmarkeringar och övergångsställen. Även Strandvägen har fått sig ett ominöst himlavalv genom Mikaelssons lins.

Detta kan sägas vara något av ett fotografiskt snilledrag då Stockholms siluett i de allra flesta tappningar, fotografiskt såväl som målade, tenderar att vara ljusa och, om man så vill, glättiga skildringar. Stockholm är för de flesta ett Nordens Venedig, renligt och ljust. Men med Mikaelsson inverterade skyar får vi alla uppleva och ta del av en alternativ syn på vår huvudstad.

 

Christopher Scott

Copyright © Galleristockholm.se