Ewa Sibilska

Ewa Sibilska arbetar med många uttrycksformer bland annat skulptur. Hon målar med få färger men de är ljusa och starka.
Läs mer

Ewa Sibilskas konstverk

Ewa Sibilska – Puppy 6.500 kr

Ewa Sibilska – Louis Black Gold 9.500 kr

Ewa Sibilska – Louis Brown Gold 9.500 kr

Ewa Sibilska – Golden Franchie 9.500 kr

Ewa Sibilska – Basset Hound 9.500 kr

Ewa Sibilska – Silver Dollar Dog 9.500 kr

Ewa Sibilska – Skulptur – Louis Dog 9.500 kr

Ewa Sibilska – Reverie 14.500 kr

Ewa Sibilska – Red tulips 19.500 kr

EWA SIBILSKA – OLJEMÅLNING – FASHION – SLUTSÅLD 7.900 kr

EWA SIBILSKA – OLJEMÅLNING – LOVELY LADY – SLUTSÅLD 7.900 kr

EWA SIBILSKA – OLJEMÅLNING – WOMAN WITH DIAMOND EARRINGS – SLUTSÅLD 7.900 kr

EWA SIBILSKA – OLJEMÅLNING – MYSTERIOUS GIRL – SLUTSÅLD 7.900 kr

Mer om Ewa Sibilska

Utbildning

Ewa Sibilska var tidigt intresserad av teckning. Det var på detta vis hon fann utlopp för hennes inre kreativitet. Senare utbildade hon sig på konstskola i Polen, en konstlinje som framförallt fokuserade på konsthantverk.

Arbete

Efter utbildningen arbetade hon under en tid med utsmyckning av arkitektoniska detaljer vid restaurerandet av det kungliga slottet i Warszawa. Ett slott som förstördes under andra världskrigets skoningslösa bombningar. Därefter har måleriet fortsatt, jämsides med kurser och kroki. Senare gick hon Fria Målarskolan i Sverige, Halmstad – där låg fokus på friare skapande: skulptur, foto och måleri.

Intresse för människor

När jag ber Ewa beskriva sin konst nämner hon hur hon framförallt känner ett intresse för människor. Ansiktsuttryck.

Vägskäl

Hon talar om hur hon nu står vid ett vägskäl vad gäller hennes konstnärskap. Hon har framförallt ägnat sig åt pop-art å ena sidan, och hennes säregna pointillistiska teknik. Den sistnämnda har ofta beskrivits som om hennes motiv, oftast porträtt, liksom betraktas genom regn. Så där har hon sitt vägskäl – ska hon arbeta sig in på en pop-artnisch eller jobba vidare på regntekniken.

Regnteknik

Hur denna regnteknik uppstod skedde genom inspiration från Gerhard Richters regnpräglade motiv. Så lät hon detta intryck bearbetas och tanken slog henne småningom att hon ville testa ett motiv sett genom regnvädret. Så där uppstod hennes säregna signaturteknik.

Inspiration

Ewas tillvägagångssätt kretsar mycket kring experimenterande, och inspiration får hon från allt i tillvaron. När jag ber henne nämna inspirationskällor mer specifikt får det bli Lichtensteins, Andy Warhol och James Rosenqvists pop-art och impressionisterna.

Essensen hos impressionism

Angående själva essensen hos impressionism så nämner hon också särskilt dimma och regn som i det konstnärliga kan tänkas kopplat till diffusa, måleriska och som ju är till grunden det väsentliga hos impressionisternas konst. Vyer som på nära håll inte är mer än färgkluttar, men på avstånd bildar fantastiska landskap. Denna impressionism är kopplad till hennes regnteknik, men när det kommer till hennes pop-art så är det kärleken till kontrasterna som står i fokus.

Få färger, ljusa och starka

Användandet av få färger, ljusa och starka. En ytterligare källa till inspiration är den som kommer sig av att flitigt besöka utställningar.

Kreativ process

Hennes kreativa process går ut på att titta på bilder tagna från media, ofta kändisblaskor, teve, reklam, internet osv. När hon funnit ett porträtt som på något vis fångat henne genom ett säreget ansiktsuttryck, eller bara en blick, så bearbetar hon bilden för sitt inre. Sedan, vad gäller själva måleriprocessen, så arbetar hon lika ofta från enbart minnesbild – som fotografisk förlaga. Men hon är noggrann med att understryka hur hon alltid låter motiven verkligen förvrängas till att bli hennes egna, och inte endast kopior från magasin.

Hon målar i både olja och akryl. Ett nytt inslag som träder in mer och mer på senare tid är bladguld – en fin återgång till hennes tidiga arbete på kungliga slottet i Warszawa.

 

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se