Ulf Gripenholm

Måleriet kännetecknas av dess poetiska och mystiska inslag, abstrakta figurer och suggestiva naturscener.
Läs mer

Ulf Gripenholms konstverk

Ulf Gripenholm – Himmel och hav I 2.500 kr

Ulf Gripenholm – Himmel och hav II 2.500 kr

Ulf Gripenholm – Himmel och hav III 3.300 kr

Ulf Gripenholm – Himmel och hav IV 2.500 kr

Ulf Gripenholm – Återblickar stadsrum – Slutsåld 12.000 kr

Ulf Gripenholm – Återblickar badare – Slutsåld 12.000 kr

Ulf Gripenholm – Återblickar sista dansen – Slutsåld 12.000 kr

Mer om Ulf Gripenholm

Mystiska abstraktioner

Den Stockholmsfödda bildkonstnären Ulf Gripenholm började sin konstnärliga bana redan vid tio års ålder då han fått oljefärger av en italienare som då, 1953, var inneboende hos familjen. Han är alltså född 1943 och är, utöver målare, tecknare och grafiker. Studierna skedde sedermera på Konstfack (1960-63) samt Konsthögskolan (1963-68), och därefter var han även verksam som professor. 1969, utöver att vara verksam som lärare i teckning, spelade Gripenholm trummor i New Orleans Crusaders. Samma år sålde han sin Harley Davidson som varit honom trofast i resor runtom i Europa.

Utställningar

1971 har han sin första separatutställning, detta på Café Mejan i Stockholm. 1978 färdigställs en målning till Oxhagsskolan i Husby. Två år därpå får Huddinge Sjukhus sig en triptyk signerad Gripenholm. 1986 väljs han in som ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna. Och på detta vis kan man fortsätta stolpa upp Gripenholms välrenommerade konstnärsbana – en konstnärsbana som på intet sätt stannat av: han är ännu i högsta grad verksam. Hans konst finns att beskåda, utöver hos oss på Galleri Stockholm, på Moderna Museet, Nationalmuseum, Göteborgs Museum, Sundsvalls Museum, British Museum (London), Knecht Drenth Foundation (Amsterdam) och i Holländska Kungahuset – för att endast nämna några.

Stil

Han räknas idag som en utav titanerna inom svensk, modern konst. Måleriet kännetecknas av dess poetiska och mystiska inslag, abstrakta figurer och suggestiva naturscener. I sitt konstnärskap har Gripenholm ofta arbetat med tematiska serier. Perioden 63-64 präglades av mc-motiv, 60-talets slut utav de Gripenholmskt karaktäristiska leddockorna, 70-talet var för honom schackrutiga torgens period och, slutligen, badscenerna som präglade 80-talets första hälft.

Inspiration

De konstnärer som nämns som inspirationskällor för Gripenholm är Alberto Giacometti, Giorgio Morandi och Jasper Johns. Bland svenska konstnärer har Bror Hjort en särskild plats i hans hjärta. En annan viktig källa till inspiration är musiken: allt bra måleri är musikaliskt, menar Ulf.

Kreativ process

Hans målningar växer fram genom ett disciplinerat och krokigt tillvägagångssätt, men utan att för den sakens skull förlora i inlevelse. Krokigt därför att verken slutar oftast inte som han inledningsvis föreställt sig. Verken växer, trots disciplinen, fram genom en organisk och intuitiv process. Han är sålunda ett gott exempel på att noggrannhet och disciplin inte är oförenliga med spontanitet. Denna gott balanserade process ligger bakom hans sublimt valörrika måleri. Ofta målar han i en blandteknik – äggtempera och olja.

Återblickar

Ur Gripenholms serie ”Återblickar” finner man på Galleri Stockholm ”Sista Dansen”, ”Stadsrum” och ”Badare” tillgängliga för Dig som kund att köpa via nätet. ”Badare” är en virtuost utförd målning föreställandes två figurer som flankerar en badboll. Koloriten är modernistisk och figurerna likaså – det sistnämnda tydligt då mannen och kvinnan är reducerade till geometriska abstraktioner. Trots att rummet och tillvaron är liksom upplösta i Gripenholms modernistiska bildvärld har figurerna som befolkar den inte förlorat fäste. Detta tack vare hans oerhörda känsla för djup, perspektiv och teknik. Att det är skickligt märks kanske främst i att betraktaren får en sådan direkt förståelse för att paret i ”Badare” befinner sig i vatten, något som ju egentligen inte avslöjas av färgval.

Sista Dansen

”Sista Dansen” föreställer en jazzbar i geometriskt accentuerad form. Omedelbart får den konsthistoriskt förkovrade betraktaren associationer till Henri Matisse och Paul Cezanne. Den förstnämnda för koloriten samt det linjära och den sistnämnda för det geometriska.

Stadsrum

”Stadsrum” är kanske den mest optimistiskt färgprunkande målningarna ur denna serie. Här bemästrar verkligen Gripenholm den fria rymden som gestalterna är utplacerade på. Att hans figurer är förenklade och nästan helt fria från ansiktsdrag gör att de förlänas med en känsla av mystik och gåtfullhet som gör målningarna än mer intressanta för betraktaren. Det som orsakar gestalternas reducerade och kubistiska gestaltning är, enligt Gripenholm, en följd utav det rytmiska i hans målningar.

Himmel och Hav

På Galleri Stockholm har vi även Gripenholms serie Himmel och Hav. Förenklade, opretentiösa, poetiska och vackra små utsnitt ur svenska kustlandskap. De tre målningarna ur serien har alla en horisont som är oändlig: var himmel börjar och hav slutar är upp till betraktaren. Just nu håller Gripenholm på med beställningsporträtt, samt arbetar på ett tema som han inte kan avslöja, men som den Gripenholmskt bevandrade kommer känna igen sig i. Senaste utställningen hade Ulf Gripenholm utanför Landskrona.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se

 

 

En kund skrev om den av honom inköpta målningen “Sista dansen”:
Nu är tavlan på plats. Vi är mycket nöjda!
Hälsningar Björn L.