Skulptur

Skulptur (från latinets verb sculpere “att hugga ut/skulptera”) är ett tredimensionellt konstverk. Skulptur har i motsats till övriga bildkonstarter en kropp, det vill säga en materiell volym i rummet. Till skillnad från byggnadskonsten tjänar skulpturen estetiska och inte materiella ändamål.

Traditionellt har skulpturer formats ur hårda material som sten, metall, glas eller trä, eller ur plastiska material som lera, textil, polymerer och mjukare metaller. Idag används även begreppet för konstverk som omfattar ljud, text och ljus. Även funna objekt, som från början skapats för andra ändamål, så kallade objet trouvé eller ready-mades, kan presenteras som skulpturer.

Källa: Wikipedia

Frank Olsson – Every day jacket 4.800 kr

Frank Olsson – Blue passion 22.000 kr

Frank Olsson – MYRNA | Klicka för att se skulptur i 360° 14.000 kr

Frank Olsson – White Dress 5.800 kr

Frank Olsson – EWA ROUGE | Klicka för att se skulptur i 360° 4.800 kr

Frank Olsson – NEXUS 7 Ultramarin | Klicka för att se skulptur i 360° 8.200 kr

Frank Olsson – Bella Donna | Klicka för att se skulptur i 360° 9.800 kr

Frank Olsson – Red Devil 2.400 kr

Frank Olsson – The Passenger 2.400 kr