Skulptur

Skulptur (från latinets verb sculpere “att hugga ut/skulptera”) är ett tredimensionellt konstverk. Skulptur har i motsats till övriga bildkonstarter en kropp, det vill säga en materiell volym i rummet. Till skillnad från byggnadskonsten tjänar skulpturen estetiska och inte materiella ändamål.

Traditionellt har skulpturer formats ur hårda material som sten, metall, glas eller trä, eller ur plastiska material som lera, textil, polymerer och mjukare metaller. Idag används även begreppet för konstverk som omfattar ljud, text och ljus. Även funna objekt, som från början skapats för andra ändamål, så kallade objet trouvé eller ready-mades, kan presenteras som skulpturer.

Frank Olsson – Bella Donna för terass och trädgård | Klicka för att se skulptur i 360° 18.000 kr

Frank Olsson – Every day jacket röd 4.800 kr

Frank Olsson – Petit Noir | Klicka för att se skulptur i 360° 4.800 kr

Frank Olsson – Lea | Klicka för att se skulptur i 360° 16.000 kr

Frank Olsson – Laserskuren skulptur

Frank Olsson – Tara 4.800 kr

Frank Olsson – Susan 4.800 kr

Frank Olsson – Yellow Bird 5.800 kr

Frank Olsson – Every day jacket blå 4.800 kr