Ann-Louise Järvklo

Tekniken är det traditionella sättet att måla med olja i många lager, både transparanta, halvopaka och opaka färglager på linneduk.
Läs mer

Ann-Louise Järvklo – På export 23.500 kr

Mer om Ann-Louise Järvklo

Fantasifullt och figurativt

Ann-Louise Järvklo är född 1949 och är bosatt i Stockholm. Järvklos målningar är figurativa och realistiskt utförda. Människan står alltsomoftast i centrum, men inslag av djur förekommer. Motiven kan växla mellan vardag och fantasi. Tekniken är det traditionella sättet att måla med olja i många lager, både transparanta, halvopaka och opaka (icke transparanta) färglager på linneduk. Kulörerna är brutna färger med inblandning av någon klar kulör.

Motiv

Motiven kan växla mellan vardag och fantasi. Tekniken är det traditionella sättet att måla med olja i många lager, både transparanta, halvopaka och opaka (icke transparanta) färglager på linneduk. Kulörerna är brutna färger med inblandning av någon klar kulör.
Under ett antal år har Ann-Louise Järvklo arbetat med dekorationsmåleri och utfört utsmyckningsuppdrag i offentliga lokaler som skolor, kontor och entréer. Ann-Louise Järvklo är utbildad på flera konstskolor på heltid under fem år bl.a. på Atelier Stockholm som undervisar i klassisk realism. Hon har en fil.kand. i bildpedagogik efter studier på flera högskolor bl.a. Konstfack. I ämnena har konstvetenskap och konstpedagogik ingått. Utställningar har varit bl.a. på Edsviks Konsthall, Lilevalchs i Sverige och utomlands på Biennal i Florence i Italien och på museum i Haag i Nederländerna.

Kreativ process

Ann-Louise Järvklo beskriver sin kreativa process såsom att den börjar med en idé. Därefter skapas en enkel skiss som hon senare arbetar vidare på. Utifrån fotografiska förlagor förs sedan skissen över till målning på kartong eller papp och slutligen, efter många korrigeringar, förs det hela via rutnät över till den slutgiltiga anhalten: duken. Järvklo skiljer sig från många utav dagens konstnärer i det avseendet att hon är traditionell och värnar om det målartekniska. Exempelvis applicerar hon färgen direkt på duken. Hon har även arbetat en hel del med tempera, men måleriet sker huvudsakligen i olja. Järvklo har gått sammanlagt fem år på en rad olika konstskolor, bland annat på den antroposifiska Rudolf Steiner, konstskolan Paletten och Konstfack – det sistnämnda med en fil.kand. Hon har en fil.kand. i bildpedagogik efter studier på flera högskolor bl.a. Konstfack. I ämnena har konstvetenskap och konstpedagogik ingått. Utställningar har varit bl.a. på Edsviks Konsthall, Liljevalchs i Sverige och utomlands på Biennal i Florence i Italien och på museum i Haag i Nederländerna. För Järvklo är det viktigt att komma tillbaka till hantverket; måleriet bör vara tankeväckande men utan att man för den saken tummar på tekniken.

Inspiration

De gamla konstnärerna inspirerar Järvklo, exempelvis vår egen Anders Zorn. Detta märks i hur även Järvklo är en mästare på att fånga vattnets alla illusoriska skeenden, något Zorn ju bemästrade till en än idag oöverträffad nivå. Järvklo har arbetat med barn, även det är en återkommande inspirationskälla, ett gott exempel är hur hennes skulptur Stress på Liljevalchs gestaltar barnens ofta kravfyllda situation i skolan. Detta genom en gipsskulptur föreställandes ett barn med tre smått ångestfyllda ansikten. Händelser i samtiden är ytterligare en inspirationskälla för Järvklo. Aktuellt för Järvklo just nu är nya målningar på temat Människor i stad. Vardagsmiljöerna återkommer således i hennes konst. Temat med Slanten kommer även utökas. Värt att påpeka är att Järvklo även gör porträtt utifrån beställningar via Galleri Stockholm. Dessa är utförda i Trompe l’œil, alltså med inslag av synvillor i form utav att modellen liksom förefaller träda ur ramen och in mot betraktaren.
Järvklos målning ”På export” har ett smått mytiskt anslag – en ung kvinna far fram i skyn ridandes på en slant. Fonden till målningen – himlen – är vackert skymningsmelankolisk. Kanske ger detta en första ledtråd till betraktaren om att det inte är en helt inställsam målning: en slags sociopolitisk kritik går nog att skönja när man skrapar djupare. Den unga kvinnan på slanten är en sjuksköterska, och att hon rider på en krona visar finurligt på skaparens kritiska inställning till den svenska vårdsituationen. Titeln adderar till detta, hur våra unga nyutbildade inom vården gärna söker sig till utlandet där arbetssituationen ter sig mer lukrativ. Det är målartekniskt virtuost, men även drömskt, lekfullt – och samtidigt allvarligt i sin samhällskritik.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se