←  Gå tillbaka till Christopher Scott

Christopher Scott - Airplane

Christopher Scott utställningar – runtom i vårt avlånga land

Kortfattat om Christopher Scotts meriter

 • Har ordnat utställningar, nationella och internationella som han själv dessutom medverkat i.
 • Fått offentligt uppdrag att skapa konstverken som Årets chef samt Årets medarbetare fick i pris, Sigtuna kommun 2014.
 • Han har undervisat i måleri i ett antal år, Västervik samt Uppsala.

Christopher Scott är född 1985 i Bromma, Stockholm. Av en tillfällighet började han måla i akryl 2010 och har sedan dess skapat sig ett gryende signum: en bildvärld präglad av färgprakt, mytiska inslag och understundom även humor. Scotts konst kan enligt honom själv kategoriseras som fantastik, en genre som kännetecknas genom avbildandet av surrealism och mystik. Därtill är konsten alltid figurativ och allt som oftast färgprunkande.

Förhoppningen för Christopher Scott och dennes gryende konstnärskap är att fortsätta utvecklas tekniskt, för vad gäller det motiviska saknas inget hos denna unga man. Att ta del av hans bildvärld är att ta del av ett själsliv som förefaller prunkande likt en lummig trädgård.

Instagram

Offentliga utsmyckningar

Formgivning för Årets chef 2014

 • Formgivning för Årets chef 2014, Sigtuna kommun 2014

Formgivning för Årets medarbetare 2014

 • Formgivning för Årets chef 2014, Sigtuna kommun 2014

Christopher Scott - Utställningar - Urval

Galleri Kupé

 • Galleri Kupé, Västervik 2017

Galleri Edelswärd

 • Galleri Edelswärd, Kungsholmen 2016

Kerstins Galleri

 • Kerstins Galleri, Råcksta 2016

My Blue, My Yellow

 • My Blue, My Yellow, Wenngarns slott 2016

My Blue, My Yellow

 • My Blue, My Yellow, Wenngarns slott 2015

Blandade kort

 • Blandade kort, Wenngarns slott 2015