ERLAND CULLBERG – LITOGRAFI – PÅVERKAN – SLUTSÅLD

Bläddra bland Erland Cullberg konstverk (1/3)
Erland Cullberg

Han går under epitetet –övermålaren- eftersom hans kreativa process gick ut på att måla motiv ovanpå varandra på samma duk.


Ram
i

Vi har valt att ge våra kunder ett mycket bra pris på den kvalitetsinramning vi levererar.
40 års erfarenhet av inramning.

Leveranstid: en till två veckor
Frågor om inramning: Ring 070 740 44 00

Hans konst beskrivs av en sentida bekant som känslobetonat, explosivt och spontant. Lustig kuriosa värd att nämna: epitetet ”Sveriges Rembrandt” har tilldelats Erland Cullberg. Ett konstnärskap fyllt av känslor långt fler än glädje och sorg allena. Sannerligen var måleriet en tvungen livsuppehållande åtgärd, mer än en hobby, för Cullberg.

 

Konstverket

Begränsad upplaga 90 exemplar

Inramad i äkta vit träram
Alla mått är med ram. Höjd: 68 cm  Bredd: 82 cm

40 års erfarenhet av inramning

Om konstnären Erland Cullberg

Erland Cullberg föddes 1931, var under sitt leverne bosatt i Sollentuna och gick bort vid 81 års ålder, 2012. Detta original till människa uppfyllde sannerligen den arketypiska bilden av ett konstnärsgeni. Han går under epitetet –övermålaren- eftersom hans kreativa process gick ut på att måla motiv ovanpå varandra på samma duk. Detta var inte endast ett otvunget grepp: det kom sig ofta av att hans oerhörda produktivitet (inte sällan kunde han måla femton dukar innan lunchtid) tvang konsthandlare att sålla ut de som uppnådde eftersträvad kvalité – därefter skickades de undermåliga dukarna tillbaks till Cullberg, som i sin tur målade över dessa. Denna process är långt ifrån föreställningen om geniet som skapar ett mästerverk efter flera års minutiösa ansträngningar, istället rör det sig om hur kvalité mynnats ur en oerhörd ursinnig kvantitativ produktion. I detta avseende är ju också Cullberg i samklang med bilden av det konstnärliga geniet som galen bohem. ”Övermålaren” hade också sin härliga tendens att, så fort han figurerar på fotografier i pressen, vara täckt av färg –kläder, händer och ansikte. Hans ateljé var även den en krigszon av oljefärgsstänk och hav av påbörjade dukar.

Metod

Hans metod förefaller minst sagt ha varit av en ursinnig art. Allt detta har spelat publiken i händerna – de som sökt efter dessa typer av konstnärsoriginal, men målningarna står verkligen på egna ben. Detta har även Moderna Museet upptäckt redan 1986 och frigjort målningarna från hans persona. Sålunda har man på svart och vitt en excentrisk bohems målningar fria från tvivel om dess egenvärde.

Debuten

Debuten skedde för Cullberg år 1961, utbildades gjorde han dessförinnan på Konstakademien i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg (1955-1957). På 80-talet skedde genombrottet för den bredare massan – just 1986 utnämndes han till årets konstnär i samband med ovan nämnd utställning på Moderna Museet. Redan i ung ålder utvecklade han Schizofreni, något han själv benämnde som ”en spritt språngande psykisk förkylning”. Genremässigt kan man klassificera Cullbergs måleri som expressionism med influenser av Göteborgskoloristerna. Cullberg själv talade däremot sällan om våra stora svenska expressionister, den stora källan till inspiration var snarare spanjoren El Greco.

Han hade ett maniskt lynne som förmodligen låg bakom att han hade svårt att sluta måla på var målning. De sista litografierna som producerades var enfärgade och skiljer sig avsevärt från hans konst i övrigt. I dessa framgår hur pass skicklig tecknare han var, något som inte syns i hans måleri. Det är också dessa litografier som vi tillhandahåller på Galleri Stockholm.

 

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se