←  Gå tillbaka till Zumreta Pozder

Betydelsen av att uppleva, inspireras och att skapa

Zumreta konstnär på Galleri Stockholm.

Betydelsen av att uppleva, inspireras och att skapa har jag haft med mig sedan barndomen. Det händer att jag tänker på det ibland. Klasslärarinnan som såg möjligheter och ville berika vår syn på världen och vår plats på jorden på olika sätt. Där fanns sång och musik, böcker och skapandet av sagovärldar samt upplevelser av vår fantastiska natur. Jag minns sång och klassisk musik hemma som alltid har varit närvarande.

Jag kommer att tänka på en uppgift vi fick i skolan. Bland böcker, tidskrifter och dagstidningar som blev kvar på klassrumsbordet såg jag en skymt av en bild på en målning. Den väckte nyfikenhet och jag bestämde mig för att det skulle bli mitt skrivarbete. Målningen fascinerade mig och det konstnärliga uttrycket berörde mig.

Det var porträttmålningen Mona Lisa. Med omsorgsfull skrivstil skrev jag klart mitt arbete. Jag var tio år gammal. Jag skulle säga att det var ögonblicket jag förstod att jag ville ägna mig åt konsten.

Zumreta