Petter Thoen – Customer Testimonial

Christian och Cecilia satte upp litografin OMG we are out of champagne i deras salong på båten xp38 Tobasco.

Många andra på segelbåtstävlingen “Gotland runt” uppskattade även motivet och fick sig ett gott skratt!