Lennart Jirlow

Vi har originalverk nu till försäljning av Lennart Jirlow.
Se vår avdelning: Oljemålningar och tavlor i Stockholm.

Vi köper även in oljemålningar eller tar försäljningsuppdrag.

Hans måleri är naivistiskt med färgstarka direkta motiv, ofta hämtade ur stimmiga uppsluppna restaurangmiljöer och dylika nöjeslivsskildringar.
Läs mer

Lennart Jirlow – Markuerell i Vadköping – Original 140.000 kr

Lennart Jirlow – Växthuset i provance – Oljemålning 435.000 kr

Lennart Jirlow – Krognota – Original – Slutsåld 32.000 kr

Lennart Jirlow – Rivieran – Original – Slutsåld 19.500 kr

Lennart Jirlow – I trädgården – Slutsåld 190.000 kr

Lennart Jirlow – Gourmanden – Slutsåld 325.000 kr

Lennart Jirlow – Krognota – Slutsåld 39.500 kr

Lennart Jirlow – Orkestern – Slutsåld 145.000 kr

Lennart Jirlow – Kafferepet – Slutsåld 135.000 kr

Mer om Lennart Jirlow

Lennart Jirlow är en av de mest uppskattade och efterfrågade konstnärer som vårt land har att uppvisa. Född 1936 i Stockholm – utbildad på Konstfack. Blott 18 år gammal var Jirlow yngsta antagen det året. Därefter begav han sig ut på vad som kan liknas en traditionell konstbildningsresa, såsom brukligt var bland aspirerande konstnärer under tidigare århundraden i Europa. Holland, Frankrike och Italien sökte sig Jirlow till och tillskansade sig all tänkbar inspiration och kom slutligen att slå sig ned i Florens.

Stil

Hans måleri är naivistiskt med färgstarka direkta motiv, ofta hämtade ur stimmiga uppsluppna restaurangmiljöer och dylika nöjeslivsskildringar. Detta får betraktaren att känna glädje och harmoni vid betraktandet av Jirlows alster – dock hävdar konstnären själv att det finns oroselement som majoriteten oftast undgår att upptäcka. Vad det kan röra sig om förefaller Jirlow låta vara osagt.

Bagaren

I oljemålningen ”Bagaren” finner vi en parisisk inramning – som ju som oftast får fungera som fond för Jirlows bildvärld, med en man som lättjefullt flanerar iklädd full bagarklädsel. Han leder sin cykel och skapar på så sätt en omedelbar känsla av stressfrihet – en värld som är fjärran hektisk 2000-talsvardag. Bagaren verkar ha stannat upp; någonting har fångat hans intresse. Kan det vara en fågel han lystrar efter – eller kanske hör han tillrop från en bekant i byggnaden han passerar? Han har ett lass baguetter med sig på pakethållaren, blommor har placerats på ett vakant bord och årstiden är av det prunkande försomriga slaget. Man kan med eftertryck hävda att detta är ett orosbefriat motiv – ett motiv som låter betraktaren få uppleva ren och skir romantiserad frankofil sommaridyll.

Baren

I oljemålningen ”Baren” står en grupp människor kring en bardisk och ägnar sig åt dryckenskap och umgänge. Det är i sann Jirlowsk anda verkligt naivistiskt och har även förlänats av det där lite mer socialrealistiska som man kan finna i hans måleri. Inte riktigt samma rena idyll som föregående målning. Ett intressant inslag som man som betraktare kanske vid första anblick undgår är det faktum att damen centralt i vyn har blottat sin byst. Det förefaller inte vara erotiskt; gruppen människor omkring verkar inte lägga någon notis om hennes nakenhet. Dock ser kvinnan själv lite förlägen ut. Vad man kan utläsa i hela denna scen framträder sålunda vara något utav ett enigma. Men sådant adderar såklart till spänning i konsten.

Dansande par

Dansande par synes i målningen som titulerats just så – ”Dansande par”. Det är en varm målning, sett till den rödorangea koloriten, och naivismen står såklart orubbad. Jirlow är trygg och hemmastadd både vad det gäller ism och motivval. Här är ett medelålders dansande par omgivet av festliga girlanger grönskande bladväxter.

Slutligen funnes även här på galleristockholm.se en fjärde och sista oljemålning som är i största innovativa anda målad uppå en krognota – ett kvitto! Den föreställer en kvinna med allehanda blomster både som huvudbonad och övrig inramning. Och så är såklart kvittot franskt – frankofil naivism är två vackra ting som kanske fått sin finaste förening just i Jirlows måleri.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se