Mats Jonasson

Inspiration från naturen och svensk flora och fauna utgör stor del av hans oeuvre. Men även den mer abstrakta och modernistiska glaskonsten.
Läs mer

Mer om Mats Jonasson

Mats Jonasson är förutom att vara huvudägare också formgivare av glaskonst på Målerås glasbruk. Här i de småländska skogarna är han också född, uppvuxen och har fått sin utbildning som gravör och började arbeta på glasbruket 1959 som gravörlärling och därefter som formgivare.

Bakgrund

”Jag kom in i glaskonst-gebitet via köksvägen, kan man säga. Jag har inte gått på några konstskolor.”
Mats Jonasson visade sig tidigt under skolåren besitta en talang för teckning. Och så rullade det på med en serie händelser som skulle resultera i glasdesign. Han var gravörlärling i elva år på Målerås. Senare kom Målerås att köpas upp av Kosta Boda, en plats som närde hans konstnärskap främst genom det att Kosta Boda var ett bruk med mycket tradition och kunskap om glashantverket. Under denna, för Mats Jonasson, tidiga period slog sig fem, i Mats ord, dåliga glasbruk samman i hopp om att bilda ett bra. Tyvärr innebar detta konglomerat av fem dåliga mindre bruk skapandet av en stor och dålig koncern, som Jonasson uttrycker det hela. Detta större glasbruk var Royal Krona. Det dröjde inte många år innan Royal Krona gick i konkurs, en tendens som tyvärr är allmän för de svenska glasbruken. Efter att ha konsulterat en advokat lyckades han i alla fall låsa fast sin tidigare produktion från tiden på Royal Krona, så att de inte gick alldeles förlorade.
”Glasriket har genom tiderna förändrat sig, de stora drakarna finns inte längre.”
Jonasson kämpade därefter för att sparka loss Målerås ur Kosta Boda. Något som väl också lyckades. Ett av de fem små glasbruken som bildat Royal Krona var Målerås, det bruk som Mats Jonasson arbetar för och själv varit högst drivande för dess fortsatta överlevnad. Att Målerås idag blomstrar med kreativitet får man se som ett särskilt unikum då tendensen i glasriket som sagt varit dyster, med många nedlagda glasbruk runtom i Sverige (och framförallt, naturligtvis, Småland).

Inspiration

Naturen inspirerar främst Mats Jonasson. Han märkte att relieferna med djur snabbt blev väldigt framgångsrika. Och detta är inte en faktor man kan förbise, särskilt inte inom glaskonstens värld med bilan allestädes närvarande. Det var helt enkelt viktigt att hitta saker som säljer – en överlevnadsfråga. Inspiration från naturen är föga förvånande då svensk flora och fauna utgör stor del av hans oeuvre. Men sedan har man den mer abstrakta och modernistiska glaskonsten. Inspirationen för dessa verk kan nog sägas till viss del komma från Pablo Picasso. Men även vikten av att besitta förmågan att kunna fantasifullt och fördomsfritt betrakta sin omgivning.
”En Picasso i 20-årsåldern skulle man haft på bruket!”

Mats Jonassons egna unika konstuttryck i järn och kristall

Det glasbruket idag är mest känt för är Mats Jonassons egna unika skapelser, fantastiska skulpturer i järn och kristall som vi på Galleri Stockholm varmt rekommenderar.
“Hantverkarhanden är oerhört viktig, men ögat är den hårde domaren som bestämmer i slutändan. Därför är papperskorgen min bäste vän.”
Mats Jonasson skissar, skapar modeller, därefter avgjutningar i järn och kristall. Han använder sig av skickliga hantverkare som vet hur järnet ska slipas.
”Jag är praktiker kan man säga, och känner efter att det går att göra.”
Detta är en viktig detalj i framtagningsprocessen: man måste känna vad som går redan i skisstadiet.
”Man har fått rutin på det, samtidigt får rutinen inte bromsa den konstnärliga friheten.”
”Som glasmänniska har man varit igång länge och när jag ser ett slipat glas så uppskattar jag hantverket. Men en rymdvarelse som dimper ned från skyn skulle betrakta samma glas med helt andra ögon.” Mats Jonasson angående vikten av att kunna skapa nya och fräscha infallsvinklar i skapandet.

Aktuellt framöver

Fler offentliga uppdrag och utsmyckningar verkar förestå, nyligen fick han framställa ett fyra meter och tio centimeter högt stiliserat blomster till en kyrkogårds minneslund. Mats Jonassons unika egna konstverk med otroliga skulpturer i järn och kristall fortsätter att utvecklas.

 

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se