Jonny Ullström

Stockholms- och Uppsala-baserad natur- och arkitekturfotograf i tidlöst svart-vitt.
Läs mer

Jonny Ullström – Katarina kyrka vid Södermalm 7.600 kr

Jonny Ullström – Kungstornen vid Malmskillnadsbrons brofästen 7.600 kr

Jonny Ullström – Riddarholmskyrkan och Birger Jarls torn 7.600 kr

Jonny Ullström – Blekholmsterrassen 7.600 kr

Jonny Ullström – Sagerska palatset 7.600 kr

Jonny Ullström – Båtterminalbyggnad vid Grand Hôtel 7.600 kr

Jonny Ullström – Järntrappa i cortenstål under St Eriksbron 7.600 kr

Jonny Ullström – Fiskmås vid Clarion Hotel Norra Bantorget 8.000 kr

Jonny Ullström – Brunkebergstunneln från Birger Jarlsgatan 7.600 kr

Mer om Jonny Ullström

Bakgrund

Redan i inledningen av 1970-talet började Jonny Ullström intressera sig för fotografering, och då igenom människor i olika miljöer. Men som så många andra som började fotografera analogt gjorde han efter några år ett långt uppehåll fram till att den digitala systemkameran på allvar i började slå igenom i början av 2000-talet. Intresset för fotografering tog då ny fart, men denna gång med inriktning mot natur- och arkitekturfoto. Även om det stora naturintresset fortfarande håller i sig har fokus gradvist förskjutits mot arkitekturfoto som har kommit att bli Jonnys stora passion.

Stil

Genom bildserien arkitektur i Stockholms innerstad har Jonny Ullström under drygt två och ett halvt år försökt återge huvudstadens arkitektoniska skönhet och charm utifrån den idé och vision han har för den färdiga bilden. Släpp fokuseringen från mobiltelefonen en stund och titta uppåt på det vackra som finns runt omkring oss, det är det enkla temat för hela bildserien som består av totalt 36 bilder.

En relativt stor del av det arbete som det har tagit att färdigställa bildserien har enligt Jonny bestått i att försöka optimera ljusets kvalité för varje bildobjekt. Men minst lika viktigt har varit att även hitta rätt komponering och positionering, det vill säga var kamerastativet ska placeras. Det kom att visa sig vara lättare sagt än gjort. Med tanke på att innerstaden formligen har exploderat i byggnation och förändring under senare år visade det sig att fotoprojektet var betydligt svårare än han hade trott från början. Åtskilliga gånger när Jonny har kommit in till Stockholms centralstation med första morgontåget från Uppsala har han ofta återvänt hem tomhänt utan att en enda bild ha tagits. Antingen kanske det första magiska morgonljuset ha förändrats när han har sprungit tvärs över staden med sin kamerautrustning på ryggen, eller också kan det ha stått en byggcontainer eller en lastmaskin på det förutbestämda ställe där det var tänkt att placera kamerastativet för att fånga den ”perfekta” kompositionen. Komposition, ljusets kvalité och riktning ser Jonny således som några av de mest centrala komponenterna för att återge olika byggnaders formspråk vad gäller struktur, mönster och ledande linjer.

Det fotografiska uttryck som Jonny Ullström använder sig av i bildserien är det svartvita mediet. Genom att fotografera i svartvitt upplever Jonny det som att han kan ta ett steg bort från ”verkligheten” och närma sig det fält som i dag kallas ”fine art” inom fotokonsten. Det svartvita mediet upplever han ge betydligt större förutsättningar att kunna arbeta med hela skalan av gråtoner i bilden, än om han skulle arbeta i färg. Inte minst för att det ger perspektiv och djupverkan som han försöker förstärka det fotografiska uttrycket med i hans stockholmsbilder.

Inspiration

Inspirationen till det bildspråk som Jonny Ullström använder sig av hämtar han ifrån tidigare storheter inom den svartvita fotografin såsom Edward Weston, Ansel Adams med flera. Men inspirationen kommer i hög grad även från nutida arkitekturfotografer, såsom Joel Tjintjelaar och Julia Anna Gospodarou.
Deras styrka som fotografer är deras förmåga att kunna visualisera den färdiga bilden enligt Jonny Ullström, och vad som krävs för att nå dit, innan den ens är tagen. Det gäller således att kunna visualisera alla arbetsmoment som fotografen har framför sig, från kameran fram till färdig och redigerad bild. Den bild som tas i kameran begränsar eller skapar förutsättningar för vilka faktiska verktyg som fotografen har till sitt förfogande för att kunna optimera redigeringsarbetet i mörkrummet. Det gäller alldeles oavsett om det är i det analoga eller digitala mörkrummet som detta avgörande arbete sker, eller för att citera mästerfotografen Ansel Adams: “You don’t take a photograph, you make it”.

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se