←  Gå tillbaka till Litografier 

Litografi – tryckt och vackert

Konsten att kunna ta fram ett litografi har varit känd för människan i över 200 år, processen kan tyckas enkel men resultatet blir  magnifikt.

Grunden i litografi är att vatten och fett stöter bort varandra. Från början användes porösa kalkstenar för att trycka litografier men man har idag gått över till att använda aluminiumplåtar. Till skillnad från andra tekniker som bygger på antingen upphöjda eller nedsänkta lager händer allt i ett och samma lager när man tar fram en litografi.

Ursprunget till att trycka litografi

Innan dagens moderna metoder skapade konstnären litografin på kalkstenen med någon
typ av fet färg, exempelvis oljekritor. För att förstärka färgen i litografin kunde pigment också tillsättas till den feta färgen. När detta var klart täcktes sedan stenen med Gummi arabicum som trängde in på alla de ytor som inte var täckta av den feta färgen från exempelvis oljekritor. När gummit trängde in i poren i stenen skapades en skyddande hinna som förhindrade att färg trängde in där. När det är klart togs sedan överflödig färg bort med terpentin.

I nästa steg fuktades stenen med vatten och det var då bara de partier som inte var belagda med färg som tog emot vattnet. När man sedan strök på mer färg kom den endast fastna på de ytor som inte var bestrukna med vatten. För att kunna skapa en litografi som innehöll fler färger kunde flera stenar användas där varje sten hade en särskild färg som trycktes en åt gången.

En litografi kunde framställas genom att konstnären tecknade motivet för litografin på stenen och använde mjuka stålpennor, dragstift eller penslar på en mjuk slät yta. Konstnären kunde också arbeta med att skapa en svartkritteckning med hjälp av en särskild typ av krita på en något kornigare yta.

För att sedan trycka litografin läggs ett papper mot materialet och sedan läggs ett kraftigt tryck, vanligtvis med hjälp av en litografipress.

Trycka litografi idag

Idag används som tidigare nämnts nästan uteslutande aluminiumplåtar för att ta fram en litografi. Även andra material som polyester och papper förekommer också. Grundidén är mycket den samma som när man tidigare tryckte litografier på sten men förstås mer utvecklad och moderniserad. Istället för att använda vatten och fet färg används ett fotokänslig vätska. Sedan sätts ett fotonegativ i kontakt med vätskan och belyses med UV-ljus. Då skapas en spegelvänd bild av litografin på ytan.

Sedan sätts plåten fast på en cylinder i en tryckpress. Cylindern kan sedan strykas med vatten som fastnar på de ytor som inte är täckta av vätskeblandningen. Sedan kan tusch strykas på cylindern som inte fastnar på de ytorna som är bestrukna med vatten. I nästa steg trycks sedan cylindern med plåten mot en annan cylinder som är täckt av en gummifilt som också ser till att allt vatten förs bort och inte kommer med på motivet. Därefter kan litografin tryckas på ett papper.

←  Gå tillbaka till Litografier