←  Gå tillbaka till Event

 

 

Vi  besöker ett  litografitryckeri (lithos  är grekiska för sten, graphein skriva) Tryckaren visar hur jobbet går till.  Metoden kallas också plantryck.

Konstnären arbetar  med fet tusch eller krita på  en  sådan plåt som numera vanligen används, t ex aluminium. Konstnärens anvisningar krävs inledningsvis när tryckaren  börjar sitt arbete.

Proceduren  kan ta upp till  ett par veckor.  Färg efter färg läggs på.  Vi får se  hur  fett och vatten är viktiga ingredienser.  För konstintresserade mycket intressant att se allt detta.  KOM MED !

Vi kommer till ett litografitryckeri  där många av de svenska konstnärerna låter framställa sina  litografier, som  utges  i  upp  till  några hundra signerade exemplar.

Vid  det  litografitryckeri  som vi besöker  framställer bland andra  Ernst Billgren,  Bernt Wennström, Peter Dahl, och Angelica Wiik sin litografikonst.

Galleri Stockholm samarbetar mycket med Bernt Wennström och  Angelica  Wiik.  Vi presenterar dem härintill.

Angelica Wiik  är utvald att utsmycka  Casino Cosmopols  Black Jack-  och pokersalong med fyra stora  oljemålningar.

Att delta  i  litografikvällen kostar 3.000 kr.  Konstföreningen  får göra sin egen litografi,  gärna  i   arbetsgrupp.  Vi bjuder på något  att äta  både hos oss  och  i  litografitryckeriet.

 

←  Gå tillbaka till Event