←  Gå tillbaka till Event

Besök ett litografitryckeri

Ordet litografi härstammar från grekiskan där lithos  betyder sten och graphein betyder skriva.

Vi  besöker ett litografitryckeri där tryckaren visar hur jobbet går till. Metoden kallas också plantryck.

Att framställa litografier är ett samarbete mellan konstnär och tryckare där konstnären arbetar  med fet tusch eller krita på en plåt som numera vanligen är gjord av aluminium. Konstnärens anvisningar krävs inledningsvis när tryckaren  börjar sitt arbete.

Proceduren  kan ta upp till  ett par veckor.  Färg efter färg läggs på.  Vi får se  hur  fett och vatten är viktiga ingredienser.  För konstintresserade är det mycket intressant att se allt detta.

Litografitryckeriet vi besöker anlitas av många av de främsta svenska konstnärerna bland andra  Ernst Billgren,  Bernt Wennström, Peter Dahl, och Angelica Wiik. Litografier utges i allmänhet upp till några hundra signerade exemplar.

Galleri Stockholm samarbetar mycket med Bernt Wennström och Angelica  Wiik.  Vi presenterar dem härintill.

Att delta  i  litografikvällen kostar 3.000 kr.  Konstföreningen får göra sin egen litografi, gärna i arbetsgrupp. Vi bjuder på något att äta och dricka.

←  Gå tillbaka till Event