Inga Greta Solbreck Möller

Inga Greta Solbreck Möller


Läs mer

Inga Greta Solbreck Möllers konstverk

Inga-Greta Solbreck Möller – Posters – Lloyd, skeppsklocka
Posters Retro, Inga Greta Solbreck Möller
349 kr

Inga-Greta Solbreck Möller – Posters – Have a good time
Posters Retro, Inga Greta Solbreck Möller
349 kr

Mer om Inga Greta Solbreck Möller

INGA-GRETA SOLBRECK-MÖLLER
1918–1995

Solbreck-Möller var anställd hos Anders Beckman och har sannolikt varit delaktig i många av byråns verk som är signerade Beckmans Ateljé. Hon hade en oerhörd hög teknisk förmåga att fånga tex radiorör från Phlips eller formen på en flyplansvinge. Utanför byrån arbetade hon även mycket frilans och deltog i affischtävlingar där hon placerade sig högt, de gånger hon inte vann. Humor och känsla visar hon fina prov på i affischen ”Have a good time” som var ett tävlingsbidrag för Svenska Amerika Linien 1953, där hon placerade sig bland de nominerade