Hans-Erik Olsén

Mer om Hans-Erik Olsén

HANS-ERIK OLSÉN
1911–1983

 

Huvuddelen av Olséns fantastiska affischproduktion tillkom i början av hans karriär. När han avancerade blev det mindre egen produktion men det hanns med ett och annat extraknäck åt bland andra Svenska Lloyd och Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförening. Trots att han var en känd och respekterad affischmakare på 40- och 50-talet är han idag helt okänd. Kanske har det med hans signatur att göra, en streckgubbe… men ser man den från sidan kan man utläsa HEO. Svårlöst idag men på 50-talet visste alla i branschen vem det var som stod bakom affischen.