Mats Jonasson

Inspiration från naturen och svensk flora och fauna utgör stor del av hans oeuvre. Men även den mer abstrakta och modernistiska glaskonsten.
Läs mer

Mats Jonassons konstverk

Mats Jonasson – Quadrangle 95.999 kr

Mats Jonasson – Geometry 95.999 kr

Mats Jonasson – Piraya 49.000 kr

Mats Jonasson – Cucuforza Stor 185.000 kr

Mats Jonasson – Toro 37.000 kr

Mats Jonasson – The King III 32.000 kr

Mats Jonasson – Look Out 97.000 kr

Mats Jonasson – Faun 92.000 kr

Mats Jonasson – Faun Stor 209.000 kr

Mats Jonasson – Nordman III 37.000 kr

Mats Jonasson – Inka 93.000 kr

Mats Jonasson – Red Alert 47.000 kr

Mats Jonasson – Atle II 34.000 kr

Mats Jonasson – Atle 35.500 kr

Mats Jonasson – Minotaurus 25.000 kr

Mats Jonasson – Avatar 17.500 kr

Mats Jonasson – Oak Leaves 93.000 kr

Mats Jonasson – Willow 58.999 kr

Mats Jonasson – Juniper 41.000 kr

Mats Jonasson – Straw 33.999 kr

Mats Jonasson – Totem 35.500 kr

Mats Jonasson – Medea 43.000 kr

Mats Jonasson – Ideo 43.000 kr

Mats Jonasson – Tyr II 43.000 kr

Mats Jonasson – Turandot 37.000 kr

Mats Jonasson – Orfeus III 30.000 kr

Mats Jonasson – Orfeus V 38.000 kr

Mats Jonasson – Power 28.000 kr

Mats Jonasson – Ymer III 29.000 kr

Mats Jonasson – Fighting Roosters 21.999 kr

Mats Jonasson – Duo 29.000 kr

Mats Jonasson – Orfeus IV 18.000 kr

Mats Jonasson – Strix II 21.000 kr

Mats Jonasson – Taurus III 21.000 kr

Mats Jonasson – Aristoc(r)at 10.000 kr

Mats Jonasson – Hunter II 23.000 kr

Mats Jonasson – King II 21.500 kr

Mats Jonasson – Amazona Gold 20.999 kr

Mats Jonasson – Together 22.500 kr

Mats Jonasson – Mystiqua Gold 22.500 kr

Mats Jonasson – Domino II 20.999 kr

Mats Jonasson – Poseidon IV 23.500 kr

Mats Jonasson – Poseidon III 9.900 kr

Mats Jonasson – Idéo III 20.999 kr

Mats Jonasson – Idéo II 3.900 kr

Mats Jonasson – Afrodite 22.500 kr

Mats Jonasson – Afrodite Gold 7.600 kr

Mats Jonasson – Batzeba Gold 8.900 kr

Mats Jonasson – Mystiqua Silver 8.900 kr

Mats Jonasson – FeMale 8.900 kr

Mats Jonasson – Idéo Blue 8.900 kr

Mats Jonasson – Idéo Green 8.900 kr

Mats Jonasson – Lily 14.999 kr

Mats Jonasson – Lion 14.500 kr

Mats Jonasson – Ran Red 21.500 kr

Mats Jonasson – Ran 8.900 kr

Mats Jonasson – Aurora 22.500 kr

Mats Jonasson – Masquerade 8.900 kr

Mats Jonasson – Mystiqua Red 8.900 kr

Mats Jonasson – Masq 22.500 kr

Mats Jonasson – Oj Oj 22.500 kr

Mats Jonasson – Xerxes 20.999 kr

Mats Jonasson – Idéo I 1.179 kr

Mats Jonasson – Leopard 8.300 kr

Mats Jonasson – Lions 8.300 kr

Mats Jonasson – Water Buffalo 8.300 kr

Mats Jonasson – Mazzai Gold 1.279 kr

Mats Jonasson – Batzeba 1.279 kr

Mats Jonasson – Domino 1.579 kr

Mats Jonasson – Poseidon I 1.579 kr

Mats Jonasson – Poseidon II 1.469 kr

Mats Jonasson – Mystiqua 1.279 kr

Mats Jonasson – FeMale I 1.399 kr

Mats Jonasson – Ran I 1.469 kr

Mats Jonasson – Enora I 1.479 kr

Mats Jonasson – Xerxes I 1.479 kr

Mats Jonasson – Masq I 1.849 kr

Mats Jonasson – Domino I 1.579 kr

Mats Jonasson – Batzeba Blue 1.279 kr

Mats Jonasson – Batzeba Red 1.279 kr

Mats Jonasson – Mazzai Blue 1.279 kr

Mats Jonasson – Mystiqua Blue 1.279 kr

Mats Jonasson – Uggla brun 1.269 kr

Mats Jonasson – Idéo IV 1.179 kr

Mats Jonasson – Idéo V 1.179 kr

Mats Jonasson – Seal I 749 kr

Mats Jonasson – Seal II 529 kr

Mats Jonasson – Bear Cub 669 kr

Mats Jonasson – Polar Family 1.329 kr

Mats Jonasson – Polar II 999 kr

Mats Jonasson – Polar Bears 2.050 kr

Mats Jonasson – Wolf I 999 kr

Mats Jonasson – Wolves II 1.969 kr

Mats Jonasson – Wolf II 829 kr

Mats Jonasson – Brown Bear 1.229 kr

Mats Jonasson – Elk Head 699 kr

Mats Jonasson – Elk I 899 kr

Mats Jonasson – Elk II 1.149 kr

Mats Jonasson – Elk Family 2.695 kr

Mats Jonasson – Reindeer I 969 kr

Mer om Mats Jonasson

Mats Jonasson är förutom att vara huvudägare också formgivare av glaskonst på Målerås glasbruk. Här i de småländska skogarna är han också född, uppvuxen och har fått sin utbildning som gravör och började arbeta på glasbruket 1959 som gravörlärling och därefter som formgivare.

Bakgrund

”Jag kom in i glaskonst-gebitet via köksvägen, kan man säga. Jag har inte gått på några konstskolor.”
Mats Jonasson visade sig tidigt under skolåren besitta en talang för teckning. Och så rullade det på med en serie händelser som skulle resultera i glasdesign. Han var gravörlärling i elva år på Målerås. Senare kom Målerås att köpas upp av Kosta Boda, en plats som närde hans konstnärskap främst genom det att Kosta Boda var ett bruk med mycket tradition och kunskap om glashantverket. Under denna, för Mats Jonasson, tidiga period slog sig fem, i Mats ord, dåliga glasbruk samman i hopp om att bilda ett bra. Tyvärr innebar detta konglomerat av fem dåliga mindre bruk skapandet av en stor och dålig koncern, som Jonasson uttrycker det hela. Detta större glasbruk var Royal Krona. Det dröjde inte många år innan Royal Krona gick i konkurs, en tendens som tyvärr är allmän för de svenska glasbruken. Efter att ha konsulterat en advokat lyckades han i alla fall låsa fast sin tidigare produktion från tiden på Royal Krona, så att de inte gick alldeles förlorade.
”Glasriket har genom tiderna förändrat sig, de stora drakarna finns inte längre.”
Jonasson kämpade därefter för att sparka loss Målerås ur Kosta Boda. Något som väl också lyckades. Ett av de fem små glasbruken som bildat Royal Krona var Målerås, det bruk som Mats Jonasson arbetar för och själv varit högst drivande för dess fortsatta överlevnad. Att Målerås idag blomstrar med kreativitet får man se som ett särskilt unikum då tendensen i glasriket som sagt varit dyster, med många nedlagda glasbruk runtom i Sverige (och framförallt, naturligtvis, Småland).

Inspiration

Naturen inspirerar främst Mats Jonasson. Han märkte att relieferna med djur snabbt blev väldigt framgångsrika. Och detta är inte en faktor man kan förbise, särskilt inte inom glaskonstens värld med bilan allestädes närvarande. Det var helt enkelt viktigt att hitta saker som säljer – en överlevnadsfråga. Inspiration från naturen är föga förvånande då svensk flora och fauna utgör stor del av hans oeuvre. Men sedan har man den mer abstrakta och modernistiska glaskonsten. Inspirationen för dessa verk kan nog sägas till viss del komma från Pablo Picasso. Men även vikten av att besitta förmågan att kunna fantasifullt och fördomsfritt betrakta sin omgivning.
”En Picasso i 20-årsåldern skulle man haft på bruket!”

Mats Jonassons egna unika konstuttryck i järn och kristall

Det glasbruket idag är mest känt för är Mats Jonassons egna unika skapelser, fantastiska skulpturer i järn och kristall som vi på Galleri Stockholm varmt rekommenderar.
“Hantverkarhanden är oerhört viktig, men ögat är den hårde domaren som bestämmer i slutändan. Därför är papperskorgen min bäste vän.”
Mats Jonasson skissar, skapar modeller, därefter avgjutningar i järn och kristall. Han använder sig av skickliga hantverkare som vet hur järnet ska slipas.
”Jag är praktiker kan man säga, och känner efter att det går att göra.”
Detta är en viktig detalj i framtagningsprocessen: man måste känna vad som går redan i skisstadiet.
”Man har fått rutin på det, samtidigt får rutinen inte bromsa den konstnärliga friheten.”
”Som glasmänniska har man varit igång länge och när jag ser ett slipat glas så uppskattar jag hantverket. Men en rymdvarelse som dimper ned från skyn skulle betrakta samma glas med helt andra ögon.” Mats Jonasson angående vikten av att kunna skapa nya och fräscha infallsvinklar i skapandet.

Aktuellt framöver

Fler offentliga uppdrag och utsmyckningar verkar förestå, nyligen fick han framställa ett fyra meter och tio centimeter högt stiliserat blomster till en kyrkogårds minneslund. Mats Jonassons unika egna konstverk med otroliga skulpturer i järn och kristall fortsätter att utvecklas.

 

Christopher Scott
Copyright © Galleristockholm.se